LITT OM HUNN ØSTRE GÅRD

Utleie av dyrka mark og beite, leiligheter og vinterlagring for båter, bobiler mm

Bygdesenter og kirkestedet Hunn – hvor er det?

Landbrukseiendommen Hunn Østre ligger på kirkestedet Hunn ca. 15 km øst for Namsos – på nordsida av Namsen. Hunn er også bygdesenter i bygda Skage. Kommunesenteret Ranemsletta er ca. 10 km østover og industriområdet Skogmo ca 14 km.

Hunn ligger midt mellom de to største arbeidsplassene i Midtre-Namdal (Namsos og Skogmo) og er største tettsted i Overhalla kommune med ca 800 innbyggere.

De to Hunna-gårdene ligger like ved barneskolen Hunn skole – litt øst for Skage samvirkelag (Spar Skage) og Skage kirke. Hunn skolekrets omfatter bygda Skage med unntak for sørsida av Namsen.

Buss stanser like ved Spar Skage: – vestover til flyplass (Høyknes), Namsos (lokalbusser og lokalbåter), Flatanger (Ytre-Namdal sør), Namdalseid (videre til Steinkjer (jernbanestasjon)).

– østover innover dalen: Grong/Mediå (jernbanestasjon – Nordlandsbanen), Lierne (videre til Sverige/Gäddede/Østersund), Namsskogan (videre til Nordland/Majavatn) og Røyrvik,

– østover via Høylandet til Ytre-Namdal (nord): Nærøy/Kolvereid, Vikna/Rørvik (Hurtigruta), Gravik, Leka (videre til Nordland/Bindalen).

Kort om gården

Hunn Østre er en landbrukseiendom med dyrka mark, beite og skog. Tidligere var gården dessuten en skysstasjon med gjestgiveri, landhandel og bakeri. Våningshuset ble derfor bygd som et lite hotell og med to kårleiligheter i 1905.

Bygninger på tunet: våningshus, fjøs/stall/låve,  stabbur og sommerfjøs. Andre bygg: lagerbygg (tidl. løsdriftsfjøs) ca 500 m øst for tunet ved idrettsplassen og forsamlingshuset Solvoll. Der er det også et åpent lagerbygg, plansilo og gjødsellager samt gjødsellager i kjeller under tidl. fjøs.

Kontaktperson mht. drift m.m. av dyrkamarka  er leietaker Ole Johan Lysberg (Bertnem) – tlf.nr. 913 23 106. Mottak av dyregjødsel kan skje etter avtale med han.

Beite er utleid til Ole Johannes Rønning (Heimstad) – tlf.nr. 9969 7564.  Melding om beitedyr ev. på avveie skjer til han. 

Skog og jakt drives i egen regi. Felles elgvald med Hunn Vestre. Ansvarlig for elgjakt er Kolbjørn Thun – tlf.nr. 971 66 202. 

Det er to mindre felt regulert for boliger – i Hunnamoen like sør for Hunn gravfelt/fylkesveg 17 og på Kjerkåkeren like ved Skage kirke – nord for jernbanesporet. Kommunen tilbyr boligtomter i Hunnaåsen. 

UTLEIE AV

Leiligheter

I dag er det seks leiligheter hvorav fem leies ut. Kontaktperson Brynjar Mørkved – tlf.nr. 90017945 – morkved@advbm.no.

Det er Altiboks/fiberbredbånd/WiFi i alle leiligheter.

Alle leiligheter er pusset opp de seinere år med nye bad og kjøkken (unntatt kjøkken i 1.etg. vest).

Leilighetene har følgende adresser: Overhallsvegen 738 – 742 – 744. Poststed – 7860 Skage i Namdal. Post i butikk på Spar Skage. 

Vi leier også ut to leiligheter (1. etg. – 3 roms og 2.etg. – 5 roms) i tidligere postbygning på Linkroken (rett overfor butikken) – Linkroken 4. 

5-roms leilighet (Linkroken 4)

2-roms leiligheter.

4-roms leiligheter

3-roms leiligheter

VINTERLAGRING

Bobiler, båter, biler mm

4 Bygg

Lagring av båter m.v. foregår i fire ulike bygg.

Dronebiler over Hunn ved Sverre Rygh –https://www.jottacloud.com/s/178acbf98bf715b4fa59a6fcaf7f7abd819

 

Kontaktpersoner for vinter-/sommerlagring er:
Fiskekort

Fiskekort for våre fiskevald selges på Spar Skage:

 • Namsen (uttales – Namsinj) – Hunn og Furre/Førri laksevald – handikapp-fiskeplass med benker og plass for båter. Tursti til Melen går forbi her. 
 • Nordelva – felles kort ved Nordelva Elveeierlag – mellom utløpet ved Meosen (Tretvikberga) og Svarlifossen i Svalia.
Social measures

An important social initiative is  the Skage Voluntary Centre  , which is housed in the former retirement home (called Gammelheimen) by the church. Dinner is served there every Tuesday by several groups of pensioners from the village. At most there have been over 500 dinner guests. That was before the corona pandemic. Other activities include bulkhead shooting in the summer and dart throwing in the winter – with accompanying lunch – both on Thursday mornings (see link below).

Coffee machine etc. at the store/Spar Skage (see link below).

Turmuligheter

Fine turmuligheter i dalføret langs Namsen og i fjella nord (Nordfjellet) og sør (Sørfjellet) for dalføret – og i indre og ytre Namdal:

 • Tursti langs Namsen fra Hunn skole til den gamle markedsplassen Melen (hvor Melamartnan arrangeres).
 • Fine bademuligheter på gode sommerdager.
 • Gangveg langs den nedlagte Namdalsbanen – kan kombineres med turstien langs Namsen.
 • Lysløype i Hunnaåsen med skisenter og fast løype derfra til Ranemsletta (kommunesenteret) – traséen til Nordfjellrennet.
 • Det er flere stier/løyper til Koltjønnhytta og Liasetran (begge i Nordfjellet) – fra parkeringsplasser ved Berg, Reinbjør (begge i Vestergårdene) og Hammer (Nordgårdene). 
 • Flere skogsbilveger i Sørfjellet til turområder og flere fiskevann bl.a.  Bangsjøene og Stutjønndammen.
 • Store utmarksområder fra svenskegrensa til Norskehavet – med fiske i elver, fjellvatn, fjorder og sjø samt jaktmuligheter.
 • Børgefjell nasjonalpark.
 • Flere alpinanlegg bl.a. på Bjørgan/Geitfjellet i Grong.
Andre lenker
The original Hunn farm etc

A little about the story

An archaeological report from 1997 shows settlement on Hunn from before 1,000 BC. i.e. in the Bronze Age. Hunn is one of two known settlements from the Bronze Age in Namdalen. The other is Høyknes in Namsos municipality. These two are therefore the oldest known farms in Namdalen and they probably included all the land they needed for hunting and trapping and presumably large parts of Midtre-Namdalen.